Misterhult

5 Skärgårdar

På bryggan vid Kråkelunds gamla lotsstation åt vi lunch när en båt gled in till bryggan. En mindre trevlig man informerade oss om att här får ni inte parkera. Vi hade ingen bil att parkera för den hade Anne tagit med sig hem. Vi ska göra det man egentligen alltid vill; paddla från a till b. Eller som i vårt fall, Kråkelund – Arkösund. I natt ligger vi på Klåvskär och lyssnar på dyningar från dagens nordostvind.
/J

20130708-225014.jpg